Privatumo politika

J Energy, MB klientų pateiktus duomenis tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, nustatytais reikalavimais.

Visa šioje svetainėje surinkta informacija, susijusi su kliento duomenimis, yra saugoma nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Informacijos saugojimas yra užtikrinamas įgyvendinant tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens.

Naudojantis šia svetaine gali būti surinkti ir tvarkomi šie kliento duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, gyvenamasis adresas, banko sąskaita, užimtumas, darbdavio pavadinimas, mėnesio pajamos, bet kokia kita informacija, pateikta J Energy, MB naudodajantis internetiniu puslapiu, telefonu, el. paštu, faksu ir kt. Nurodyti kliento duomenys gali būti renkami ir tvarkomi lankantis tinklapyje, pildant tinklapyje esančias formas, anketas ar blankus; pateikiant duomenis J Energy, MB darbuotojams.

Kliento pateikti duomenys gali būti tvarkomi kliento paraiškos išnagrinėjimo, tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, sandorių sudarymo, kliento mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, sandorių vykdymo kontrolės, nusikalstamų veikų prevencijos, susisiekimo su klientu ir kliento informavimo tikslais.
Klientas turi teisę Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvaka gauti informaciją apie tai, kokie kliento asmens yra duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir ar buvo teikti per paskutinius 1 metus.

Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis.

J Energy, MB turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politikimą.

Telefonas:
+37063507000
Adresas:
Panevėžys